Woonsaem

CABO heeft een mooie factsheet gemaakt over oudere migranten in Amsterdam. Het geeft een overzicht van aantal 55-plussers naar herkomst, brengt de inkomenspositie in beeld, en gaat in op wonen en gezondheid en welbevinden. Het is beslist de moeite waard om hier kennis van te nemen.

Feiten en cijfers