Woonsaem

Het aantal oudere migranten dat in een woongemeenschap oud wil worden groeit. Hoe ouder men wordt, hoe meer men immers terugvalt op oude gebruiken, geuren, gerechten en de taal waar men mee is opgegroeid. Een 'eigen' woongemeenschap voorziet in die behoefte. Van de ongeveer 300 woongemeenschappen voor ouderen in Nederland, zijn er nu 60 voor oudere migranten. WoonSaem begeleidt woongemeenschappen door het hele land en is momenteel actief in Amsterdam, Leiden, Eindhoven en Hoofddorp.

Een woongemeenschap is maatwerk, elke groep heeft haar eigen wensen en behoeften. Na het vormen van een groep wordt er aangeklopt bij een woningcorporatie en/of de gemeente. Begeleiding van een groep door een professionele begeleider is van groot belang. Want een begeleider kent de mogelijkheden, wegen, ingangen, heeft de contacten en het netwerk, kent de taal en de groep.

Een professionele begeleider heeft ervaring met het begeleiden van groepen, netwerken en contacten leggen met woningcorporaties, gemeenten en bedrijven en kan onderhandelen met betrokken partijen. Een begeleider kan een woongroep begeleiden in het proces van het vormen van een groep tot daadwerkelijke realisatie van de woongemeenschap in bestaande of nieuwbouw.

Begeleiding van een woongemeenschap