kop3.jpg kop5.jpg carousel1 - 39 Handen-vasthouden-1170x680.jpeg

Over woongemeenschappen

Een woongemeenschap bestaat uit zelfstandige woningen met tenminste een gemeenschappelijke ruimte. Er worden gezamenlijke activiteiten ondernomen, men heeft oog voor elkaar en is zo nodig een hulpvaardige buur. Een woongemeenschap geeft een oudere veiligheid, geborgenheid, maatschappelijke participatie, informele steun en sociale contacten. Maar ook voor de samenleving zijn er voordelen. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen (‘Gemeenschappelijk wonen op leeftijd’, 2008) blijkt dat zorgbehoeften van ouderen in een woongemeenschap worden uitgesteld of verminderen en dat isolement en eenzaamheid minder voorkomt. Welzijn voorkomt zorg.

Een tweede voordeel voor de samenleving is dat de ruimtelijke concentratie van ouderen efficiënt is voor bijvoorbeeld zorgverleners, voorlichtingsbijeenkomsten en prikdiensten. Een derde voordeel is dat veel woongemeenschappen de sociale cohesie in een wijk versterken, door ook andere ouderen of wijkbewoners te helpen en te betrekken bij activiteiten.

Juist nu de verzorgingshuizen verdwijnen en de behoefte aan beschermde woonvormen groeien, kunnen woongemeenschappen een antwoord bieden om meer te lezen en/of te horen in uw eigen taal.