Antonio Cogoni

Lintje voor Antonio Cogoni

Op vrijdag 24 april jl. verraste burgemeester Halsema WoonSaem-vrijwilliger Antonio Cogoni (1945) via de telefoon met het bericht dat hij was benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De feestelijke uitreiking van het lintje vindt op een later moment plaats.

Antonio zet zich al jaren in voor Italiaanse ouderen, zowel binnen als buiten Amsterdam. Na WO II kwamen deze ouderen als arbeidsmigranten naar Nederland. Voor degenen die niet zijn teruggekeerd naar het land van herkomst bleef Nederland vaak een 'vreemd' land. Maar met hulp van Antonio weten zij hun weg te vinden. Jaarlijks bezoekt Antonio tientallen ouderen thuis, helpt bij het vertalen van brieven en formulieren en gaat mee naar gesprekken met artsen en andere hulpverleners. En als iemand zin heeft in een lekker bordje pasta, dan draait hij ook daar zijn hand niet voor om.

Antonio is een onmisbare schakel tussen deze Italiaanse ouderen en de samenleving. Wij hopen dat hij zijn waardevolle werk nog heel lang mag doen.


Veel dank Antonio!