Woonsaem

Een woongemeenschap bestaat uit zelfstandige woningen met tenminste één gemeenschappelijke ruimte. Er worden gezamenlijke activiteiten ondernomen, men heeft oog voor elkaar en is zo nodig een hulpvaardige buur. Een woongemeenschap geeft een oudere veiligheid, geborgenheid, maatschappelijke participatie, informele steun en sociale contacten. Maar ook voor de samenleving zijn er voordelen. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen (‘Gemeenschappelijk wonen op leeftijd’, 2008) blijkt dat zorgbehoeften van ouderen in een woongemeenschap worden uitgesteld of verminderen en dat isolement en eenzaamheid minder voorkomt. Welzijn voorkomt zorg.

Een tweede voordeel voor de samenleving is dat de ruimtelijke concentratie van ouderen efficiënt is voor bijvoorbeeld zorgverleners, voorlichtingsbijeenkomsten en prikdiensten. Een derde voordeel is dat veel woongemeenschappen de sociale cohesie in een wijk versterken, door ook andere ouderen of wijkbewoners te helpen en te betrekken bij activiteiten.

Juist nu de verzorgingshuizen verdwijnen en de behoefte aan beschermde woonvormen groeien, kunnen woongemeenschappen een antwoord bieden.

Lees het artikel ‘Iedereen baat bij woongemeenschappen voor oudere migranten’.

Bekijk filmfragmenten van een aantal woongemeenschappen voor oudere migranten.

WoonSaem heeft een overzicht van woongemeenschappen voor oudere migranten gemaakt.

In 2012 is WoonSaem gestart met een pilot waarin drie woongemeenschappen worden opgezet.

Woongemeenschappen