Manara

Opening woongroep Manara voor Marokkaanse ouderen

Vandaag alleen maar blije gezichten. 'De bewoners hebben er lang op moeten wachten, maar dan heb je ook wat', mijmert Najia Aabid. Als begeleider van het eerste uur legde zij de basis voor wat is uitgegroeid tot de woongroep Manara aan de Wiltzanghlaan 83A in de Kolenkit buurt in Bos en Lommer. Na de  pensionering van Najia Aabid nam Karima Idrissi het stokje over. Begeleiders en bewoners hebben hard gewerkt aan de totstandkoming van de woongroep. In het begin wist niet iedereen wat een woongroep was, dat het een vorm van gemeenschappelijk wonen is waarbij je woont met andere ouderen, maar toch zelfstandig blijft. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen allerlei activiteiten georganiseerd worden. En er is een bewonersvereniging opgericht. Met elkaar hebben de bewoners de naam 'Manara' bedacht dat 'vuurtoren' betekent. Dat is wat de mensen graag willen zijn: een licht in de straat, een licht voor de omgeving. Maar de totstandkoming van een woongroep is vooral iets dat je samen doet met andere partijen: de bewoners samen met in dit geval de corporatie Eigen Haard, de gemeente, Het R.C. Maagdenhuis en WoonSaem.

Behalve de bewoners kwamen ook belangstellende buurtgenoten en familieleden naar de feestelijke opening. De bewoners hadden de gemeenschappelijke ruimte mooi versierd, de tafels stonden vol met heerlijke Marokkaanse hapjes, op de achtergrond klonk de Andalusische muziek. Natuurlijk waren er speeches van alle betrokken partijen, want naar het moment van de opening was lang uitgekeken. Harry Moeskops van WoonSaem mocht de aftrap doen. Penningmeester Tarik Abouyahya van Manara complimenteerde de bewoners voor hun geduld en vertrouwen. En niet te vergeten Choukri Abourida en Casper Koolmees van Eigen Haard op wie altijd een beroep kon worden gedaan, ook buiten kantoortijd! Maar de kers op de taart was toch wel het moment waarop de bewoonster Mimount Baiss - met haar 86 jaar de oudste bewoonster van Manara- het lint doorknipte. 

Naast de gemeenschappelijke ruimte bestaat de woongroep uit 23 woningen die worden gehuurd van Eigen Haard. Alle woningen zijn al in gebruik genomen. Belangstellenden zijn welkom om zich aan te melden voor de wachtlijst.

Meer informatie, kunt u contact opnemen met WoonSaem